Akce pořádané K.V.P. v roce 2017
- Oslavy 130. výročí založení K.V.P. – klub založen L.P.1887
- Setkání Obnovené České Ústřední Jednoty Velocipedistů
- K.V.P. je pro rok 2017 předsedajícím klubem OČÚJV a toto celostátní Setkání klubů organizuje.
Oslavy 130. výročí založení K.V.P. a Setkání velocipedistických klubů OČÚJV se uskuteční v sobotu 23. 9. 2017 v Písku
Poněkud dřívější termín Setkání klubů OČÚJV oproti létům minulým je veden snahou spojit obě akce v jednu a hlavně využít delšího dne a snad i teoreticky teplejšího počasí.
Plánovaný začátek celé akce je na 10.00 hodinu, následovat bude jízda městem, návštěva Křižíkovy vodní elektrárny, reje velocipedistů, oběd účastníků a výlet podél řeky Otavy (cca 15 km) s návštěvou Putimi, kde proběhnou i některé soutěže velocipedistů. Po trase zastávky na občerstvení.
Večeře s velkým zábavním večerem – živá hudba a tanec proběhnou ve Smrkovicích v hostinci Na Nové (městská část vzdálená od místa zahájení 3 km).
Zde bude možno zanechat velocipedy do druhého dne, přeprava osob na ubytování bude zajištěna pořadatelem.
Pro zájemce o ubytování sdělujeme, že jsou reservovány noclehy ve dvou až třílůžkových kompletně vybavených pokojích v Domově mládeže (cena cca 250,- Kč lůžko), cca 18 noclehů je reservováno v hostinci Na Nové. Reservace bude ale časově omezená s tím, že konečným objednatelem budou kluby samotné.
Další informace budeme sdělovat podle aktuálnosti postupně prostřednictvím mailu a na webových stránkách.
V Písku 27.4.2017