Znak OČÚJV
OBNOVENÁ ČESKÁ ÚSTŘEDNÍ JEDNOTA VELOCIPEDISTŮ
Dne 19. února 2011 tři organizace – Český klub velocipedistů 1880, První české muzeum cyklistiky Nové Hrady a Veteran Bicycle Club Zbraslav založily Obnovenou českou ústřední jednotu velocipedistů.
Nejednalo se o novou myšlenku, objevovala se již nejméně od konce roku 1989 a nakonec se ji právě 19. února 2011 v Nových Hradech povedlo uvést v život. Byla tak vytvořena po oněch více jak šedesáti letech pokračovatelku historické ČÚJV, druhdy v roce 1949 převálcované sjednocenou socialistickou tělovýchovou. Zakladatelé jednotu přirozeně oživili v podobě přiměřené dnešní době a s odpovídajícím nadhledem.
Prvním klubem, který se jednoročního patronátu nad Obnovenou jednotou ujal, byl Veteran Bicycle Club Zbraslav. Nechtíce jednotu nechat živořit již v počátcích její existence, oslovil během roku 2012 více jak třicet podobně zaměřených spolků v Čechách, na Moravě, i ve Slezsku.
Po úvodní kampani informující velocipedistickou veřejnost o vzniku Jednoty, nadešel také čas připravit její první celostátní setkání, kterého se úspěšně zhostil Veteran Bicycle Club Zbraslav. Přestože Jednota neměla pro většinu oslovených nižádnou historii a renomé, přijalo, kromě členských klubů, i nemálo spolků v Jednotě nesdružených pozvání k setkání ve Zbraslavi. Osmadvacátého prosince se tak na Zbraslavi sešli zástupci klubů a muzeí velocipedů z Berouna, Brna, Českých Budějovic, Hředlí, Jistebnice, Luhova, Nových Hradů, Nového Boru, Ostrova, Písku, Prahy, Telče, Veselí nad Moravou a Volduch.
Předsednictví OĆÚJV je jednoroční a doposud se předávalo klubům na konci roku. Úkolem předsedajícího klubu je sestavit celoroční plán akcí velocipedistických klubů na daný rok a koncem sezony uspořádat setkání všech klubů OČÚJV v místě vybraném předsedajícím klubem.
Doposud se jako předsedající vystřídaly tyto kluby:
2011 - Veteran bicycle club Zbraslav
2012 - Český klub velocipedistů 1880
2013 - Klub velocipedistů královského města Jistebnice
2014 - Spolek nezávislých moravských velocipedistů
2015 - Spolek telčských velocipedistů
2016 - Klub českých velocipedistů Hrabová u Vítkovic
Pro rok 2017 je předsedajícím Klub velocipedistů Písek.
S plánem akcí byly kluby seznámeny koncem roku. Zpřesněný plán pak bude sestaven a předán všem klubům v rámci Jednoty, ale i těm, kteří jsou uvedeni v centrálním adresáři Jednoty a todo konce měsíce ledna 2017.
Setkání velocipedistických klubů OČÚJV proběhne 23. 9. 2017 v Písku a bude spojeno s Oslavou 130. výročí založení K.V.P.
Poněkud dřívější termín oproti létům minulým je veden snahou spojit obě akce v jednu a hlavně využít delšího dne a snad i teoreticky teplejšího počasí.
Začátek Setkání, jakož i Oslavy proběhnou v sobotu 23.9. 2017 v Písku s následným výletem po okolí zakončeném Velkým zábavním večerem ve Smrkovicích (městská část vzdálená od místa zahájení 3 km).
Pro zájemce o ubytování sdělujeme, že bude provedena jakási reservace noclehů, ale časově omezená s tím, že konečným objednatelem budou kluby samotné.
Další informace budeme sdělovat podle aktuálnosti postupně a kluby budou informovány prostřednictvím mailu.
ČLENSKÉ KLUBY OBNOVENÉ ČESKÉ ÚSTŘEDNÍ JEDNOTY VELOCIPEDISTŮ - stav k 16. 1. 2017
  Veteran bicycle club Zbraslav (zakládající člen 19. 2. 2011)
  První české muzeum cyklistiky, Nové Hrady (zakládající člen 19. 2. 2011)
  Klub velocipedistů královského města Jistebnice (od 28. 2. 2011)
  Spolek telčských velocipedistů (od 4. 3. 2011)
  Spolek příznivců starých kol Králův Dvůr–Zahořany (od 22. 8. 2011)
  Muzeum kol Boskovštejn (od 26. 9. 2011), nástupce Velomusea Králův Dvůr
  Klub velocipedistů Písek (od 14. 10. 2011)
  Cyklo veteran club Volduchy (od 28. 12. 2011)
  Český klub malostranských cyklistů 1901, Praha (od 20. 11. 2011)
  veteran club Nový Bor (od 1. 5. 2012)
  Podkrušnohorský spolek velocipedistů, Ostrov (od 24. 11. 2012)
  Spolek nezávislých moravských velocipedistů (od 24. 11. 2012)
  Klub českých velocipedistů Hrabová u Vítkovic (od 12. 11. 2016)
  Klub turistů cyklistů Český lev Plzeň 2015 (od 12. 11. 2016)
  Český klub kolařů cestovatelů Vysoké Mýto (od 12. 11. 2016)
  Veteran Bicycle Club, Ždánice (od 12. 11. 2016)
  Veselský klub nezávislých cyklistů, Veselí nad Moravou (od 12. 11. 2016)
  První vinařsko-pivní cyklistická rota, Opatovice nad Labem (od 12. 11. 2016)
Poznámka:
Zakládajícím členem OČÚJV byl 19. 2. 2011 rovněž Český klub velocipedistů 1880, který z OČÚJV vystoupil 4. 3. 2014.
Dnem 2.12.2016 vystoupil z OÚČJV Klub českých velocipedistů Podšumavan České Budějovice, který byl členem jednoty od 12.11.2016.
Vyhodnocení akce
130. Výročí K.v.P. a Celostátní setkání OČÚJV
Zpět