Memorandum K.V.P.
Klub velocipedistů Písek byl za účasti 26 zájemců založen 11.8.1887 v restauraci U Reinerů v Písku za účelem pěstování jízdy na velocipedech. Prvním předsedou klubu byl zvolen Augustin Reiner.
KVP byl jedním z prvních velocipedistických klubů v Čechách a stal se také členem České ústřední jednoty velocipedistů, která existovala od roku 1883.
Své aktivity postupně rozvíjel, pořádal cvičení, výlety, zábavy a cesty. Členové jezdili v klubovém oděvu, nově přijatí členové byli zkoušeni z jízdy. Koncem století byla v Písku dokonce vybudována cyklistická dráha. Činnost klubu byla nejen sportovní, ale i záležitostí společenskou. Přesto všechno však život klubu postupně ochaboval a v roce 1912 se klub rozešel.
Následovaly snahy o oživení velocipedistického sportu prostřednictvím dalších uskupení, ale k dlouhodobému rozvoji a trvání již nedošlo ani v období první republiky ani v době poválečné.
Další rozvoj organizované cyklistiky byl v Písku zaznamenám v sedmdesátých létech 20. století.
S jistou nostalgií a lásce k dobám dnes již dávným byla v roce 2007 našimi dnešními členkami Kateřinou Stávkovou, Petrou Königsmarkovou a Evou Zemanovou nesmělými kroky vyvolána iniciativa k obnově činnosti Klubu velocipedistů Písek. Uskutečnily se první vyjížďky a výlety a postupně se podařilo vytvořit okruh zájemců, který se přihlásil k obnovené činnosti KVP. Jezdí se na starých kolech a v dobovém oblečení při příznivých ohlasech široké veřejnosti.
Jednoznačným mezníkem znovu obnovené činnosti KVP se staly oslavy 120. výročí založení KVP. Od té doby se nadšenci pravidelně setkávají při výletech do okolí, různých akcích oslavách a slavnostech a to nejen v městě Písku.
Život klubu je doposud organizován a veden bez jakýchkoliv psaných pravidel, zásad a stanov a přesto je bohatý a činorodý. Členů, akcí a společenských akcí přibývá a do budoucna se aktivity klubu budou dále rozšiřovat.
Klub se v letošním roce přihlásil k aktivitě Obnovené České ústřední jednoty velocipedistů, která si dává za úkol znovu obnovit činnost velocipedistických klubů vyznávajících jízdu na starých kolech s dobovým vybavením a oblečením a navrácení se byť letmými, do starých dob a časů.
Protože to předpokládá určitou čitelnost a oficiálnost vůči této „instituci“ je potřebné, aby KVP měl alespoň nějaká psaná pravidla organizace a činnosti klubového života a klub měl i oficiální zástupce vzešlé z voleb. Stanovy KVP by měly být přijaty a volby proběhnout na valné hromadě.
Z toho důvodu je členům předkládán návrh stanov KVP, který by měl tuto problematiku řešit.
Dosavadní způsob činnosti by tímto neměl být nijak zásadně měněn ani omezen, ale stanovy by do budoucna měly být určitým mezním vodítkem v životě a činnosti klubu, ale i ve vztahu navenek vůči ostatním velocipedistickým klubům, dalším subjektům i široké veřejnosti.
V Písku dne 25.11.2011